Huurrecht


Algemeen

De meeste studenten zullen een woning gaan huren, dus als recht voor studenten zijn wij gespecialiseerd in het verlenen van advies aan studenten die problemen hebben met hun huur of met hun huurbaas.

 


Is mijn huur te hoog? Klagen bij de Huurcommissie!

Als je denkt dat jouw huurprijs te hoog is en je wilt een klacht indienen bij de Huurcommissie, dan kan je bij ons terecht. Wij helpen je dan bij deze procedure. 

 


Mag mijn huurbaas zomaar de huurprijs verhogen?

Voor studenten telt elke cent en het is dus ook heel vervelend als jouw huurbaas opeens besluit om de huur te verhogen. Er is gelukkig wel een zogenaamde huurbescherming. De verhuurder mag daardoor alleen jouw contract opzeggen als er sprake is van een aantal situaties:

  1. je hebt je niet als een goede huurder gedragen;
  2. jouw huurcontract is in strijd met een geldend bestemmingsplan;
  3. je hebt een huurcontract voor bepaalde tijd;
  4. je sluit een nieuw huurcontract;
  5. de verhuurder heeft een dringend eigen gebruik.

Pas als je  binnen 6 weken op papier (lees: schriftelijk) ermee hebt ingestemd dat je akkoord gaat met de opzegging, eindigt jouw huurcontract. Als je te laat bent of je gaat niet akkoord in die periode, dan mag de verhuurder naar de rechter gaan om het contract te laten opzeggen.

 


Help, ik kan de huur niet meer betalen, moet ik er nu uit?

Het kan studenten een keer overkomen dat zij de huur niet meer kunnen betalen en dus een huurachterstand krijgen. Stel nu dat jouw huurbaas na maanden huurachterstand gaat dreigen jou uit te zetten, wat dan? Zolang jouw verhuurder geen uitspraak van de rechter heeft, mag hij jou niet uitzetten. Maar wacht een rechterlijke uitspraak niet af en zorg dat je zo snel mogelijk betaalt of neem contact met ons op.

 


Hoe zit dat met onderhoudskosten, moet ik die zelf betalen?

Een van de verplichtingen die een verhuurder heeft, is de taak ervoor te zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert en ervoor te zorgen dat alle gebreken (groot onderhoud) verholpen worden. Dagelijks onderhoud komt echter voor rekening van de huurder, schoonmaken zul je toch echt zelf moeten doen. Alle vormen van klein onderhoud staan in het Besluit kleine herstellingen.

 


Kan mijn huur zomaar verhoogd worden?

Ongelofelijk vervelend natuurlijk als je als student opeens te horen krijgt dat jouw huur verhoogd wordt. Om te kijken wat jouw maximale huurprijs mag zijn, klik hier.

 


 

Direct in contact komen met een van onze medewerkers?