DUO


Algemeen

DUO! We krijgen er allemaal wel eens mee te maken. Het kan wel eens zijn dat je het niet eens bent met hoe DUO op jouw probleem heeft gereageerd of je weet niet zo goed hoe je zelf een bezwaar kan sturen naar DUO. Als dat het geval is kan je contact met ons opnemen, wij nemen dan het probleem van je over of wij adviseren jou hoe je het best kan handelen.


Wil je een bezwaar of klacht indienen?

Als student heb je de mogelijkheid om zelf bezwaar in te dienen bij DUO binnen 6 weken na ontvangst van de oorspronkelijke brief. We willen je graag helpen om het bewaarproces te vergemakkelijken. Het is belangrijk op te merken dat DUO alleen uitzonderingen overweegt voor bezwaarschriften die te laat zijn ingediend als er een geldige reden is.

Als je een klacht wilt indienen bij DUO kan dat hier. Als je problemen heeft met hoe DUO jouw klacht heeft behandeld kun je ook nog een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.


Wat gebeurt er na het indienen van een bezwaarschrift?

Als DUO een antwoord heeft gestuurd op jouw bezwaarschrift heeft gestuurd, dan kan dat op 2 manieren uitpakken: ze zijn het eens of oneens met het bezwaar. Als het bezwaar wordt afgewezen kun je bij de arrondissementsrechtbank een beroep indienen. Wij mogen je helaas niet meer vertegenwoordigen, maar wij kunnen je wel in contact brengen met een geschikte advocaat die dan het stokje van ons overneemt.


Direct in contact komen met een van onze medewerkers?